User Experience Design – Et psykologisk perspektiv på den digitale oplevelse

User Experience Design – Et psykologisk perspektiv på den digitale oplevelse

tags:

Linda Y. Hansen 16. juni 2014
Begrebet UX bliver brugt i flæng i den digitale diskussion, men hvad betyder det egentligt at være UX friendly? Hvordan definerer vi det? Og hvilken rolle har User Experience design, når vi taler ”menneske” vs. ”Computer interaktioner”?

Teknologien hænger tæt sammen med psykologien, fordi brugen af teknologi opfylder nogle basale menneskelige behov. I 1974 præsenterer Blumler og Katz ”The Uses and Gratifications Theory”, som beskriver, hvordan mennesker, via medier, interagerer og kommunikerer grundet 5 basale behov:

1) behovet for at blive informeret eller uddannet

2) behovet for identifikation og spejling

3) behovet for at blive underholdt

4) behovet for at skabe sociale relationer

5) behovet for at flygte fra dagligdagens trivialiteter

Vi interagerer altså ud fra særlige ”behov” og vi træffer vores valg ud fra forventningen om, at der vil komme noget positivt igen efter, at vores valg er blevet truffet. Så, hvad er det, som driver os til at være ”online” og ”digitale”? Mit bedste bud er, at de digitale platforme udfylder vores behov for at få indsigt i noget nyt, vores intellekt og viden bliver udfordret, vi bliver socialt stimuleret og vi får følelsen af, at vores tid bliver gjort til nytte. Vi surfer, vi slapper af, vi oplever noget– sammen.

UX – En definition

Hvis vi starter med at forklare ”X”. X er oplevelsen, vores evaluering, eller den følelse, som sidder i kroppen efter vi har set, hørt eller mærket noget. Oplevelsen kan enten være af positiv, eller negativ karakter. Man kan eksempelvis føle sig tilfredsstillet, eller man kan føle at ens behov ikke er blevet dækket gennem den oplevelse som man har fået. Ud fra denne forståelse af ”X”, vil jeg definere UX som en evaluerende følelse (god eller dårlig) som brugerne får mens de interagerer med et produkt, eller given digital service.

Ved denne definition skal vi altså se på UX ud fra menneskets følelsessystem snarere end at fokusere på produktet og materialerne.

Tænk positivt

Når en bruger besøger et givent site, sker der en proces, hvor brugeren enten evaluerer sitet som værende et godt site, eller som værende et dårligt site (positiv respons vs. negativ respons).

De fleste virksomheder vil nok stræbe efter at opnå en positiv respons, og det næste spørgsmål lyder derfor således:

Hvordan laver man en positiv UX?

  • Man kan evaluere et produkt, eller en service, ud fra om det givne produkt kan udføre det som man skal bruge det til. Eksempelvis vil man gerne finde en bog og derfor kræver det, at websitet som man besøger, kan hjælpe brugeren med at finde en bog. Her snakker vi altså ”usability”, at brugeren finder websitet nemt og overskueligt.
  • Derudover kan man evaluere et produkt ud fra ens egen selverkendelse. Brugeren kan eksempelvis spørge sig selv, “hvordan kan produktet booste min egen identitet og personlighed?” Besøget på sitet kan måske gøre brugeren mere ”klog”, ”særlig”, eller brugeren kan opleve at ”være en del af noget”.

Her bliver der altså fokuseret på ”selvet” og hvad ”selvet” opnår (selvudvikling, selvudfoldelse og anerkendelse).

Der findes disse to måder at evaluere en service på, 1. Sitet skal være User friendly og 2. Sitet skal give noget til brugeren. Det er især det sidste punkt, som kan forklare, hvad der driver os til at få en god digital oplevelse. Ordsproget: ”Vi er vores egen lykkes smed”, kommer i spil her, fordi drivkraften for, hvad vi gør digitalt, bunder i selvets komplekse “behov” og stræben efter lykken.

Godt User Experience design er hermed, når brugeren føler, at han/hun får opfyldt sine behov for autonomi, kompetenceudvikling, selvorienteret stimulans og popularitet, gennem brugen af givne produkter og services, og den negative respons forekommer, hvis brugeren ikke får disse behov dækket.

User Experience design

Det vi kan tage med os er, at designet, om vi taler produkt, service eller website, bør bygges op ud fra en psykologisk forståelse af mennesket og de omgivelser mennesket befinder sig i. Når vi vælger at være UX friendly, betyder det derfor, at kunden og kundens behov har første prioritet.

Det er derfor alfa og omega at tænke kundens behov ind i dit website design. Hvorfor er lige dit produkt interessant? Og kommer det interessante til udtryk på dit site?

Læs mere her: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1512717